Werkwijze van Fiducie Online

Werkwijze

Wat kunt u verwachten als nieuwe klant bij Fiducie Online? Hoewel elk project op zichzelf staat en elke klant uniek is, zijn er bepaalde wetmatigheden die het verloop van een project bespoedigen en vergemakkelijken. In grote lijnen komt het hierop neer:

1. Oriënterend gesprek

In deze fase krijgen beide partijen de mogelijkheid om kennis te maken en te onderzoeken of er sprake is van wederzijdse interesse. Fiducie Online zal vooral trachten te achterhalen wat u precies wilt, of nodig hebt. Soms zijn er oplossingen beschikbaar waar u als klant nog niet aan had gedacht.

2. Offerte

Zodra u interesse heeft getoond en helder is wat u precies nodig hebt, ontvangt u per mail een offerte. Hierin zijn alle overeengekomen plannen meegenomen en kunt u nog eens rustig nalezen wat u nu precies kunt verwachten. Soms zijn er meerdere versies nodig van een offerte, omdat u zich bijvoorbeeld heeft bedacht of de order wilt uitbreiden. Aan het eind van deze fase staat er zwart op wit wat Fiducie Online voor u gaat maken en kan de ontwerpfase beginnen.

3. Ontwerpfase

In de ontwerpfase komen alle visuele aspecten van uw nieuwe website aan bod. Uw site krijgt nu echt een 'gezicht'. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de technische eisen zoals deze in de offerte staan. Daarnaast zal het ontwerp een efficiente informatiestroom en een intuitieve beleving bij de toekomstige gebruiker teweeg brengen. Het resultaat van deze fase is het ontwerp van uw site en alle mogelijke templates (zoals in de offerte overeengekomen). Dit wordt aan u gepresenteerd in de vorm van JPG-bestanden. Aan het eind van deze fase kunt u het werk beoordelen en feedback geven. Zodra er overeenstemming is bereikt over het ontwerp kan er geprogrammeerd worden!

4. Ontwikkelfase

Het ontwerp ligt klaar maar het 'kan' nog niets. Daar gaan we nu verandering in brengen. In de ontwikkelfase wordt allereerst het definitieve ontwerp omgezet in HTML en CSS. HTML is de programmeertaal waarin websites in het algemeen worden geschreven (Flash-sites uitgezonderd). CSS wordt vooral gebruikt om de opmaak in HTML te automatiseren. Voor alle verschillende templates (zoals in de offerte bepaald) wordt nu HTML-output gemaakt.

dynamiek
Om dynamiek toe te voegen aan uw website gaan we hem koppelen aan een content management systeem, in ons geval MijnSysteem. MijnSysteem is gebaseerd op de serverside scriptingtaal PHP. In het kort betekent dit dat zodra een pagina ververst, PHP ervoor zorgt dat de juiste content (HTML) in het scherm wordt geladen. Bij het koppelen van het systeem komt vaak redelijk wat maatwerk kijken, elke klant is immers uniek en heeft zijn eigen wensen. Na het koppelen komt de slotfase in zicht.

5. Slotfase

In de slotfase wordt het geheel flink getest en worden de puntjes op de i gezet. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om voor- en achterkant te beoordelen op de technische werking. Zodra er van uw kant groen licht is, zal Fiducie Online de site online plaatsen en kunt u aan de gang met vullen. In sommige gevallen is er reeds kopij aanwezig en wordt de site gevuld opgeleverd, dit is afhankelijk van de eerder gemaakte afspraken hierover.