Handleiding FCKeditor

Handleiding FCKeditor

Hieronder staat een overzicht van de functies van de FCKeditor, zoals Fiducie Online deze doorgaans implementeert in MijnSysteem. Niet alle hieronder beschreven functies komen per definitie voor in alle installaties van FCKeditor, en het is ook mogelijk dat uw FCKeditor functies bezit die niet in deze lijst worden uitgelicht.

 

source (broncode)

 
 

new page (nieuwe pagina)

 
 

templates

 
 

cut (knippen)

 
 

copy (kopieren)

 
 

paste (plakken)

 
 

paste as plain text (plakken als normale tekst)

 
 

paste from Word (plakken Wordgegevens)

 
 

print (afdrukken)

 
 

undo (ongedaan maken)

 
 

redo (Undo ongedaan maken)

 
 

find (zoeken)

 
 

replace (vervangen)

 
 

select all (alles selecteren)

 
 

remove format (opmaak verwijderen)

 
 

button (knop)

 
 

image button (knop met afbeelding)

 
 

bold (vet schrift)

 
 

italic (schuin schrift)

 
 

underline (onderstreept schrift)

 
 

subscript (tekst onder normale tekst)

 
 

superscript (tekst boven normale tekst)

 
 

insert/remove numbered list (genummerde lijst invoegen/wissen)

 
 

insert/remove bulleted list (bulletlijst invoegen/verwijderen)

 
 

left justify (links uitlijnen)

 
 

center justify (centreren)

 
 

right justify (rechts uitlijnen)

 
 

block justify (uitvullen)

 
 

insert/edit link (link maken/wijzigen)

 
 

remove link (link verwijderen)

 
 

insert/edit anchor (anker invoegen/wijzigen)

 
 

insert/edit image (afbeelding invoegen/wijzigen)

 
 

insert/edit Flash (Flash invoegen/wijzigen)

 
 

insert/edit table (tabel invoegen/wijzigen)

 
 

insert horizontal line (horizontale lijn invoegen)

 
 

insert special character (speciale tekens invoegen)

 
 

format (formaat)

 
 

size (tekstgrootte)

 
 

text color (tekstkleur)

 
 

show blocks (toon elementen)