MijnSysteem zoekmachine optimalisatie (SEO)

MijnSysteem Seo

SEO staat voor Search Engine Optimization en dat betekent zoekmachine optimalisatie. Men bedoelt hiermee de mate waarin de pagina's van uw website worden gevonden door zoekmachines en in het bijzonder Google, 's werelds grootste zoekmachine.

Google publiceert met enige regelmaat richtlijnen waaraan een website moet voldoen om zo hoog mogelijk te scoren in de zoekresultaten. Grofweg gaat het om de volgende vereisten:

  • een logische site structuur
  • aanwezigheid van een sitemap
  • publiceren en aanmelden van een XML-sitemap
  • treffende invulling van belangrijke HTML-tags (title, description)
  • zorgen voor goede content en informatiestromen
MijnSysteem is ontwikkeld aan de hand van deze richtlijnen. MijnSysteem genereert een Google sitemap aan de hand van de aanwezige webpagina's. De enige taak die u rest is een treffende naamgeving van pagina's, paginatitels en omschrijvingen. MijnSysteem regelt de rest.

Wat kan ik zelf doen?

  • Zorg voor treffende paginanamen, deze verschijnen op de menuknoppen van uw website;
  • Zorg voor treffende paginatitels. Deze verschaffen iets meer informatie dan de paginanamen en verschijnen bovendien in de broncode van uw site (in de vorm van de 'title'-tag); Gebruik niet meer dan 70 karakters.
  • Vul een omschrijving in. Deze tekst is zeer belangrijk. Het is een samenvatting van de pagina in niet meer dan 160 karakters. Deze tekst lijkt onzichtbaar in de website, maar wordt door zoekmachines gebruikt om de zoekresultaten weer te geven en om de inhoud van de webpagina te bepalen. In de broncode vind je deze tekst terug in de 'description'-tag.
  • Zorg voor relevante en begrijpelijke inhoud. Gebruik korte zinnen en houd het verhaal overzichtelijk en behapbaar. De aandacht van een internetgebruiker is snel verloren. Gebruik woorden die de gemiddelde bezoeker zelf zou gebruiken.
  • Zorg voor backlinks. Backlinks zijn externe links. Zorg ervoor dat er vanaf zoveel mogelijk websites links naar uw website verwijzen en Google zal u belonen met een hogere positie binnen de zoekresultaten. U kunt bijvoorbeeld de url van uw website aanmelden bij een startpagina, of aan bevriende bedrijven vragen om een link naar uw site te plaasten. 

Betaald Optimaliseren

Het is ook mogelijk om tegen betaling de resultaten in Google te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld met Google Adwords. Fiducie Online kan u helpen om de mogelijkheden op dit terrein voor u te verkennen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over SEO? Download dan de pdf met de richtlijnen van Google onderaan deze pagina.